Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

• Ulusal ve uluslararası standartları esas alarak, iyileştirme mekanizmalarını aktif kullanarak yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunmak,

• İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarını uygulayarak risklerin belirlenmesi, minimize edilmesi ve yönetilmesine ilişkin sistemler geliştirmek,

• Personelimizin güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken bilgi ve eğitimi sunmak,

• Fabrika içerisinde güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturmak,

• Çevre Koruma mevzuatlarını uygulayarak, doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufunun gerçekleşmesi,

• Personelimize çevre konusunda eğitimler sunarak bilinçlendirmek,

• Oluşan atıkların yetkili firmalara teslim ederek çevreye olan etkileri minimum düzeyde tutmak,